Eneco, de NS en de PR van duurzaamheid

De NS heeft een contract gesloten met Eneco voor de levering van elektriciteit. Deze elektriciteit zal in 2015 voor de helft, en in 2018 geheel, worden opgewekt met windmolens. De helft van de windmolens zal in Nederland staan, de andere helft in Noord West Europa.

Dit contract wordt door de NS en Eneco gepresenteerd als de nieuwe maatstaf in duurzaamheid. Zo organiseerde MVO Nederland afgelopen week een master class “Duurzaam Inkopen” met de deal tussen NS en Eneco als voorbeeld voor toekomstige tenders voor het inkopen van duurzaam opgewekte energie.

Het presenteren van het NS- Eneco contract als een doorbraak en voorbeeld in duurzaam inkopen is een PR-stunt en het is teleurstellend dat het heeft meegespeeld in het toekennen van de titel MVO Manager van het jaar aan Carola Wijdooge van de NS. Deze deal had daar geen rol in mogen spelen.

Eneco zal door de deal met de NS geen windmolen extra bouwen dan het zou hebben gedaan als de NS geen klant was geworden van Eneco. Er is geen sprake van additionaliteit ook al wordt dat wel geclaimd. De jury voor de MVO manager van het jaar schreef: “In 2014 rondde zij (de NS/Carola Wijdooge) de grootste aanbesteding van groene stroom in de Nederlandse geschiedenis af. Met als belangrijkste eis dat het nieuwe groene stroom betreft. Daardoor zal het aantal windparken in Nederland verdubbelen en geeft ze een belangrijke invulling aan het Energie akkoord.¨

Windmolens kunnen niet worden gebouwd op basis van de klantvraag. Klanten in Nederland betalen relatief veel voor wind geproduceerd in Nederland maar een certificaat dat het bewijs vormt van productie van energie door een windmolen in Nederland kost slechts € 1,50 per MWh, ongeveer 3% van de prijs die voor elektriciteit wordt betaald op de markt. Die 3% is onvoldoende om het verschil goed te maken tussen de kosten voor het maken van elektriciteit met windmolens of traditionele centrales. Daar is veel meer geld voor nodig. Om die reden hebben we in Nederland een subsidieregeling, de SDE+ regeling. Die subsidie geeft bouwers van windmolens gedurende 15 jaar de garantie dat ze tenminste €74 oplopend tot €86 ontvangen per MWh. Dit is een subsidie van meer dan 50%. En dus is de stelling gerechtvaardigd dat windmolens pas worden gebouwd als de subsidie dit mogelijk maakt.

De consequentie is ook dat als de overheid een vergunning voor het bouwen van een windmolen park intrekt zoals recent in de Noordzee gebeurde of als een overheid subsidie intrekt of verlaagt (zoal de Belgische overheid deed in 2012) er geen windmolens gebouwd worden.

Wat Eneco heeft gedaan is zich committeren aan het bouwen van windmolen parken. Eneco heeft daarmee een risico genomen op de betrouwbaarheid van de Nederlandse overheid. Een risico dat zeer klein is maar wel degelijk reëel. Nood breekt wet, ook bij Nederlandse overheid (en andere West Europese overheden). Mocht Eneco door gewijzigde regelgeving geen of minder windmolen parken bouwen dan zal de NS niet instaat zijn Eneco te dwingen de parken toch te bouwen om te voldoen aan haar contractuele verplichtingen, het zou het einde van Eneco betekenen.

Als Eneco alleen kan bouwen als de subsidie regeling goed blijft en de NS de contractuele plicht tot het bouwen van windmolenparken niet kan afdwingen kan ook niet geclaimd worden dat het contract tussen de NS en Eneco leidt tot de bouw van nieuwe windmolens. De communicatie over het contract en haar beoogde effect is dan ook niet anders dan het zoeken van goede PR. Daar zijn Eneco en de NS goed in geslaagd. De marketing medewerkers van beide bedrijven hebben het uiterste uit de deal gehaald. Nu maar hopen dat de werkelijkheid het mooie imago niet achterhaalt.

2 Responses to “Eneco, de NS en de PR van duurzaamheid”


 1. 1 Henry_Gruijters December 1, 2014 at 19:17

  Reblogged this on Het Kladblad and commented:
  De NS-Eneco deal is juist een voorbeeld van NIET duurzaam inkopen.

 2. 2 Henk Daalder Pak de Wind February 10, 2015 at 20:14

  Wat is nu het probleem bij dit gemopper?

  De NS schakelt met deze deal over van fossiele stroom naar stroom uit windmolens. Dat is een grote stap vor de NS, hadden ze ook jaren geleden al kunnen doen.
  Ze hadden ook een bedrijf als eneco opdracht kunnen geven, een compleet nieuw windpark te bouwen, maar dan hadden ze een jaar of 7 moeten wachten,
  Nu zijn ze ingestapt bij een windaprk dat eneco al aan het bouwen was.
  Eneco wil zelf duurzamer worden en bouwt regelmatig windparken. Ze heeft een pijplijn van windparken van idee, naar plan en ontwikkeling naar bouw.

  De NS is ingestapt op het moment dat een Power Purchase Agreement nodig was om bouwer eneco de zekerheid te geven voor welke prijs zij hun stroom konden verkopen.
  Dat heb je alsa wiondpark bouwer nodig, als je het windaprk voor anderen exploloiteert.
  Door deze deal komen er dus wel dgelijk nieuwe windmolens. Als het niet was voor de NS, dan had eenandere partij de stroom gekocht.

  Een heel andere aanpak is het windpark zelf verkopen, voor een bedrijf als NS is dat niet zoi interenssant, mnet de huidige regelgeving, Zij kunnen hun kapitaal het beste inzetten om treinreizigers zo goed mogelijk te vervoeren, daar hebben ze hun handen al vol aan.

  Maar consumenten zijn wel een goede kandidaat om een windpark tge kopen, om er huin eigen storom mee op te wekken.
  Consumenten hebben goedkoper geld dan een bedrijf of een bank.
  Een de windpark bouwer krijgt zijn geld weer snel terug, beschikbaar voor een volgend windpark.
  Met de verkoop van de stukjes windpark kan Eneco ook eenmooie marge overhouden.
  Want consumenten zijn veel goedkoper uit ala ze zelf stroom opwekken.
  Ze hebben hun stroom dan tegen de kostprijs, ca 3 cent, zonder subsidie.
  Dus 4 cent goedkoper dan de commerciele stroom die ze bij een energiebedrijf moeten betalen.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Follw me on Twitter


%d bloggers like this: