Posts Tagged 'Duurzame energie'

De 4 belangrijkste energie thema’s van 2015

De 4 belangrijkste energie thema’s van 2015.

Jaren staan niet op zich, 2014 loopt over in 2015 en 2016 is er voor dat we het weten. Toch is het nuttig om elk nieuw jaar de focus voor de komende 12 maanden te bepalen.

4 thema’s zullen dominant zijn in de energiewereld van 2015. De 4 D’s.

 1. Duurzaam – energiebedrijven ondersteunen bij minder verbruik en zullen met name investeren in duurzame opwek.
 2. Digitalisering – energiebedrijven gaan dankzij digitalisering kosten besparen maar ook betere, persoonlijkere service leveren.
 3. Distributie – energiebedrijven maakt het als leverancier van energie niet uit waar energie wordt opgewekt, een deel van hun investering in duurzame opwek zal van investering in centrale opwek verplaatsen naar investering in lokale opwek bij of in de buurt van de klant.
 4. Demand response – energiebedrijven zullen klanten gaan ondersteunen in het kiezen van het moment dat men energie afneemt. Verbruikers van energie zullen met hun energievraag op zoek gaan naar het beste prijsmoment in de dag.

Alle 4 de thema’s hangen nauw met elkaar samen, duurzaam kan bijvoorbeeld niet zonder distributie. Distributie en demand response sluiten logisch op elkaar aan en tenslotte biedt digitalisering de basis voor alle 3 de andere thema’s.

 1. Duurzaam                                                                                                                              polarbear

De aandacht voor duurzaam is doorzetting van een bestaande trend.

Duurzaam is al heel wat jaren een leidend thema en zal dat ook in 2015 zijn. Zie HBR voor een overzicht van 10 duurzaamheid-succesverhalen in 2014. Voor energiebedrijven is 2015 wat dat betreft niet veel anders. De klimaatconferentie in Parijs zal de aandacht op duurzaamheid alleen maar vergroten.

De splitsing van E.on was in 2014 het meest opvallende bewijs van de verandering in de energiewereld.

Wat wel anders is, is dat “duurzaam” aan energiebedrijven een nieuw business model biedt. E.on was aan het eind van het jaar het meest uitgesproken voorbeeld met haar splitsing in twee delen. Waarbij niet het fossiele deel maar het duurzame deel doorgaat onder de naam E.on.

Maar kolen blijft een belangrijke energiebron.

Dat deze actie geen einde betekent van de productie van elektriciteit met behulp van kolen spreekt voor zich. Natuurlijk zullen we ook in 2015 veel energie blijven opwekken met kolen. We willen immers niet in het donker zitten. Maar ondanks de verwachting van een constante beschikbaarheid van elektriciteit tegen een lage prijs zal de weerstand tegen kolen alleen maar toenemen.

Sprekend voorbeeld was de aandacht voor het negatieve milieueffect van elektrische auto’s.

als de elektriciteit waar ze op rijden opgewekt is met kolen. Een kolen/elektrisch aangedreven auto is 3 keer slechter voor het milieu als een gewone auto met benzine motor bleek uit een onderzoek van de universiteit van Minnesota.

4 aspecten van duurzaam voor energiebedrijven:

 • Duurzame profilering.

Energiebedrijven zullen zich in 2015 nog meer dan voorgaande jaren willen gaan profileren als duurzaam.

 • Ranglijst duurzaamheid.

Energiegebruikers zullen in 2015 moeite hebben om te bepalen welk bedrijf nou echt duurzaam is. De vergelijking van energiebedrijven door de Consumentenbond en Natuur en Milieu werd terecht afgeserveerd als inadequaat. Feit is in ieder geval dat bedrijven als Nuon en E.on vele malen meer bijdragen aan het vergroenen van de energiemix door het investeren in windparken dan alle kleine energiebedrijfjes, hoog genoteerd uit de energiewijzer.

 • Certificaten van duurzaamheid.

Energiegebruikers zullen in 2015 nog meer gaan twijfelen over de nut en noodzaak van Garanties van Oorsprong (CO2 certificaten). Zolang die certificaten niet veel kosten zullen energieverbruikers intuïtief veronderstellen dat de waarde van deze certificaten voor het milieu gering zal zijn. De lage prijs, die GvO’s eigenlijk zeer aantrekkelijk zou moeten maken, werkt in het nadeel van dit potentieel zeer nuttige instrument.

 • Duurzaam door minder

Energiebedrijven zullen in 2015 (meer nog dan voorgaande jaren) inzetten vermindering energieverbruik van hun klanten. Klanten zullen hun energieleverancier gaan kiezen op de mate waarin deze hen ondersteunt bij energiebesparing.

Verwacht daarbij dat bedrijven het geld dat ze opzij zetten voor GvO’s zullen gaan inzetten voor energiebesparingsacties.

Verwacht in 2015 ook een toename van huur/leen constructies waarbij energiebedrijven energiebesparende apparatuur bij klanten installeren tegen betaling van een huursom.

      2.     Digitalisering                                                                                                             matrix

In 2015 zullen we een nieuwe stap zetten in de digitalisering van alles om ons, in ons en aan ons. Deze digitalisering heeft 4 consequenties die relevant zijn voor de energiewereld:

Kostenbesparing – digitalisering maakt automatisering mogelijk. Deze kostenbesparing is harde noodzaak in de concurrentiestrijd tussen de energiebedrijven.

Transparantie – digitalisering betekent dat steeds meer informatie direct, real time en online beschikbaar is. De consequentie van nog meer transparantie is een verdere verheviging van de concurrentie. Het online vergelijken voor consumenten maar ook de zakelijke markt zal in 2015 verder professionaliseren.

Service verbetering – digitalisering betekent ook dat energiebedrijven steeds meer van hun klanten weten en dus ook steeds beter in staat zullen zijn hun vragen en wensen te beantwoorden. Denk in 2015 bijvoorbeeld aan de introductie door energieleveranciers van inkoopondersteuning die gebruik maakt van predictive intelligence.

Verbinding – door digitalisering kan alles aan elkaar verbonden worden. The Internet of Things. Er zijn heel veel voorbeelden van the “IoT. Het voorbeeld van GE spreekt tot de verbeelding (zie de HBR van november 2014). Zie ook het McKinsey interview met Joep van Beurden van CSR.

       3.      Distributie                                                                                networks

Distributie is een belangrijk relatief nieuw begrip. In het verleden spraken we nog wel eens over “decentrale energie opwek”. Maar dat is echt wat anders.

Het verschil tussen Distributie en Decentrale Opwek

Decentraal betekent dat kleinere decentraal gelegen installaties zorgen voor de energie voor aangesloten bedrijven en consumenten. Iedereen is gekoppeld aan een decentraal gelegen installatie maar niet aan elkaar.

Distributie betekent dat sprake is van web of net waarbij alle consumenten en producenten allemaal aan elkaar gekoppeld zijn. Soms is de producenten een consument (zie hierna ook demand response) en soms zijn consumenten juist producent (de zgn. prosument). Er is dus een compleet netwerk waarbij alles is gekoppeld en met elkaar communiceert.

Voorbeelden van distributie

Doordat alles digitaal is of wordt is het mogelijk iedereen te koppelen en gebruik te maken van inefficiënties die ontstaan door gebrekkige kennis.

Er zijn nu al veel voorbeelden van waar het creëren van netwerken toe kan leiden.

 1. Peerby – door het digitaal koppelen van buren wordt het mogelijk niet gebruikt gereedschap of gourmetsetjes met elkaar te delen.
 2. 3DHubs dat de eigenaren van 3D printers koppelt aan particulieren die iets geprint willen hebben.
 3. Uber is al vele malen genoemd maar hoe lang nog voordat we via een online platform de ruimte in onze kofferbak beschikbaar stellen aan personen die iets vervoerd willen hebben.
 4. Smart grids – een smart grid is niet anders dan een energie netwerk van consumenten en producenten. Het verklaard waarom data voor energiebedrijven belangrijker zal worden dat vermogen – het gaat in de toekomst om Megabites, niet meer om Megawatts.

Distributie: de 3 belangrijkste consequenties voor energiebedrijven:

 • Experimenteren

In 2015 zullen energiebedrijven vooral veel experimenteren met netwerken van klanten, lokale producenten, energieopslagsystemen en centrale energieopwek.

 • Dirigeren

Het doel van energiebedrijven zal zijn een dirigerende rol te krijgen in het energienetwerk. Hun

kennis en kunde in het managen van energiestromen en hun gedetailleerde inzicht in de energiestromen en energievoorkeuren van hun klanten zullen hen een belangrijk voordeel geven.

 • Heroriënteren

Distributie hoeft dus niet te leiden tot een paradigm shift, een ontmanteling van de grote energiebedrijven, eerder tot een herpositionering. Energiebedrijven zullen hun focus verleggen van centrale productie naar het dirigeren van vraag en aanbod binnen een netwerk van consumenten en producenten.

     4.     Demand Response                                                           Demand_response

Wat is demand response en waarom is demand response zo belangrijk?

Wat is demand response?

Demand response is niets anders dan dat prijzen worden aangepast afhankelijk van de vraag. Het is standaard praktijk bij het kopen van vliegtickets en hotelkamers. Hier schiet demand response eigenlijk al te ver door op momenten dat de prijs van een ticket of kamer omhoog gaat als je na een tijdje terugkomt op de site.

In de energiewereld betekent demand response dat klanten hun vraag naar energie uitstellen op momenten dat de prijs voor energie duur is en verhogen als de prijs laag is.

Waarom is demand response zo belangrijk?

Klanten en demand response.

Voor klanten biedt demand response een uitgelezen mogelijkheid om hun kosten te verlagen. Net als bij de hierboven beschreven voorbeelden van “distributie” zijn er veel bedrijven die hun geen behoefte hebben aan het constante bezit van een kapitaalgoed of service. Op de momenten dat ze een kapitaalgoed, bijvoorbeeld een stoomturbine, niet nodig hebben kunnen ze het gebruik van die turbine overdragen aan het energiebedrijf. Andersom kunnen ze bijvoorbeeld een koelruimte extra koelen op momenten dat het hard waait en er veel energie beschikbaar is.

Energiebedrijven en demand response.

Voor energiebedrijven is demand response een belangrijk instrument noodzakelijk voor het efficiënt bedienen van hun netwerk. Op momenten dat er veel energie beschikbaar is willen energiebedrijven die energie kunnen afzetten en opslaan. Op momenten dat er veel energievraag is willen energiebedrijven aan doe vraag kunnen voldoen door opslagen te laten leeglopen en door bepaalde klanten niet of minder te leveren. De energiebedrijven kunnen hierdoor hun investeringen in opwekcapaciteit beperken.

In de huidige situatie zijn de energiebedrijven in staat om te voorzien in een zeer hoge piekvraag. Vergelijk het met de aanleg van een 50-baans snelweg. De kans dat hierop een file ontstaat is nagenoeg nihil, maar de investering is navenant hoog. Het sturen van het verkeer d.m.v. een spitsheffing is een vorm van demand response. Minder verkeer in de spits betekent dat er minderinvesteringen nodig zijn in het wegennet

Verwacht in 2015 de eerste concrete oefeningen door grote energiebedrijven met demand response. Ervaringen op grote schaal in Duitsland en Frankrijk zullen dan aangevuld worden met ervaringen uit de eigen markt.

De onzin van Vandebron.

April 2014 lanceerde 4 initiatiefnemers Vandebron.

Wat is er zo (weinig) bijzonder aan Vandebron?

1. Bij Vandebron kan een consument stroom rechtstreeks van een producent kopen. Is dit bijzonder? Nee. Alle grote energiebedrijven maken zelf energie en men kan die energie rechtstreeks bij hen kopen. Vandebron levert hier dus niets bijzonders.

2. Bij Vandebron kun je duurzame energie direct van de producent kopen. Is dat bijzonder? Nee. Grote energiebedrijven leveren aan bedrijven en consumenten die daar voor kiezen duurzaam geproduceerde stroom. Consumenten en bedrijven kunnen uit een scala aan mogelijkheden kiezen. Zo biedt Nuon aan bedrijven de mogelijkheid van levering van een specifiek windmolenpark. Vandebron is dus niet uniek.

3. Door Vandebron heb je het traditionele energiebedrijf niet meer nodig. Is dit waar? Nee. Als de producent, waar men via de website van Vandebron voor kiest, even niet levert (bijvoorbeeld omdat het niet waait of omdat de zon niet schijnt) dan zorgt Vandebron voor levering van andere bronnen. Deze bronnen zijn de traditionele centrales van traditionele energiebedrijven. Vandebron levert dus gewoon energie van traditionele centrales.

4. De prijsstelling bij Vandebron is eerlijker dan de prijsstelling van traditionele energieleveranciers. Is dat een juiste voorstelling van zaken? Nee. Bij een traditioneel energiebedrijf betaal je een vastrecht een een vergoeding per kWh (of m3). Dit is bij Vandebron in feiie niet anders. Vandebron ontvangt het vastrecht, de energieproducent de vergoeding per kWh. Bij Vandebron dient de € 5 per uur ter dekking van de kosten van het platform, bij de traditionele energieproducent dekt het vastrecht ook de administratieve lasten. Een laten we eerlijk zijn: ook Vandebron wil geld verdienen. Het vastrecht van € 60 per jaar is in ieder geval meer dan alle traditionele leveranciers vragen.

Vandebron doet eigenlijk niets anders dan alle energieleveranciers van Nederland en Europa.

 1. Alles wordt geplaatst op het landelijk elektriciteitsnet. Net als elke energieleverancier zorgt Vandebron ervoor dat voor hun klanten energie op het landelijke elektriciteits- (of gas) netwerk wordt gezet. In het geval van Vandebron zijn dit een groot aantal producenten van kleine hoeveelheden duurzame energie. Bij traditionele energiebedrijven is dit een mix van duurzaam opgewekte energie en energie opgewekt in traditionele gas of kolen centrales.
 2. Wat uit het stopcontact komt blijft een mix van alles wat in Nederland op het net wordt gezet. Ook klanten van Vandebron ontvangen een mix van alle bronnen die elektriciteit maken voor het Nederlandse net. ook bij Vandebron komt er geen zuivere groene elektriciteit uit het stopcontact. Om te kunnen bewijzen dat de elektriciteit inderdaad “groen” is, maakt Vandebron, net als normale energieleveranciers, gebruik van Garanties van Oorsprong.
 3. Bewijs van levering met Garanties van Oorsprong. Om te kunnen bewijzen dat de elektriciteit inderdaad duurzaam is geproduceerd werken we in Nederland (en in de EU) met Garanties van Oorsprong (GvO’s). GvO’s zijn certificaten die door overheidsinstanties worden afgegeven voor energie die duurzaam is geproduceerd. Energiebedrijven melden de duurzame energie die ze kopen van derden (zoals Vandebron) of zelf produceren (zoals Nuon en Eneco) aan bij de betreffende overheidsinstanties. In Nederland is dat CertiQ. Energiebedrijven schrijven bij CertiQ de GvO’s af voor duurzame energie die door hun klanten is gebruikt.

Vandebron speelt handig in op het sentiment van een groep consumenten die graag lokaal duurzame energie willen kopen. De lokale energieproducenten aangesloten bij Vandebron leverde voor het bestaan van Vandebron aan de traditionele energiebedrijven. Deze bedrijven verkochten de stroom als onderdeel van hun groene stroomproducten door aan consumenten en bedrijven.

Wat voegt Vandebron toe?

Wat Vandebron toevoegt is dat consumenten zelf kunnen kiezen vanuit welke duurzame bron ze beleverd worden. Dit bestaat ook al bij normale energiebedrijven maar is daar nog niet het standaard product. Er is blijkbaar een groep consumenten die bereid zijn extra betalen voor de extra administratieve lasten die gepaard gaan met het afschrijven van specifieke GvO’s voor hun eigen verbruik. Het is een kwestie van tijd voordat bestaande energieleveranciers deze dienst op grote schaal aan hun klanten gaan aanbieden. De eerste tekenen zijn er al. Energiebedrijven (tradioneel en nieuw) zoeken naar manieren waarop de consument kan participeren in duurzame projecten.

Publiciteit

Iedereen heeft recht zijn brood te verdienen. Het zou echter wel mooi zijn als duurzaam Nederland wat verder kijkt dan de neus lang is en nadenkt voordat het Aart van Veller, 1 van de initiatiefnemers van Vandebron volledig onbekritiseerd op het podium van het Nationaal Sustainability Congres zet.


Follw me on Twitter


%d bloggers like this: